NOTICIAS

BEN EMPREGADO 2

O Plan Ben Empregado trata de mellorar a empregabilidade e facilitar a inserción no mercado laboral dos traballadores desempregados da provincia de Lugo, así como o fomento de contratos que melloren a situación económica dos nosos municipios; facendo así un importante esforzo có obxectivo de frear os datos de paro (no mes de novembro a provincia sumou un total de 22.391 desempregados) e a tendencia da contratación en precario, tanto no tecido empresarial como nas entidades sen ánimo de lucro da provincia.

Este organismo, pretende lograr estes fins subvencionando a contratación durante un ano de desempregados lucenses en establecementos, empresas ou colectivos que necesiten persoal. Cabe destacar que esta política pública sobre o emprego é pioneira nunha administración galega, xa que por primeira vez un organismo público da nosa comunidade crea un plan de emprego que escoita ó tecido empresarial e asociativo, axustando deste xeito a oferta á demanda.

2xMil Soluciones foi unha das empresas selecionadas.

Beneficiarios Ben Empregado2